Huy hiệu 45 năm Viet Nam- New Zealand

Liên hệ

Mã sản phẩm: QT24K_HH_SQN


3.8 (16 đánh giá)

Chế tác:
+ Ăn mòn đổ màu, phủ thủy tinh hữu cơ, mạ bạc.
+ Kích thước 30 x 24 mm, dày 1mm.
+ Bướm cài sau.

Đặt hàng nhanh qua Hotline: 0877 877 869

Sản phẩm khác

HH0170

Liên hệ

HH0169

Liên hệ

HH0168

Liên hệ

HH0167

Liên hệ

HH0166

Liên hệ

HH0165

Liên hệ

HH0164

Liên hệ

HH0163

Liên hệ

HH0162

Liên hệ

HH0161

Liên hệ