Tặng quà

Ý nghĩa chiếc huy hiệu đoàn là gì?

Ý nghĩa chiếc huy hiệu đoàn là gì? Bạn có những cảm nhận tự hào gì về truyền thống 90 năm Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh? nằm trong chương trình Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021). Vậy Ý nghĩa chiếc huy hiệu đoàn là gì mời các bạn cùng tham khảo.

1. Ý nghĩa chiếc huy hiệu đoàn là gì?
2. Huy hiệu Đoàn ra đời như thế nào?
3. Mẫu huy hiệu Đoàn chuẩn là như thế nào?


Dành tặng cho khách hàng mới trong tháng 5

- Tặng 5% cho khách hàng mới đặt hàng lần đầu 

-Tặng 100% phí thiết kế liên quan đến dịch covid-19